Privacy Policy

Privacy is belangrijk, wij trachten om onze dienstverlening met zo min mogelijk persoonsgegevens uit te voeren. In dit document maken wij duidelijk welke gegevens wij bewaren en met welk doel. Indien hier onverhoopt toch onduidelijkheid over is, neem dan contact met ons op.

Wie zijn wij?

iT Beelen is gevestigd aan de Bergbosweg 4  6021SB te Budel.

Onze website: https://www.itbeelen.nl
Mail: info@itbeelen.nl

Contactpersoon: Thore Beelen
Telefoonnummer: 06 – 18 68 33 15

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • N.a.w. gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankrekening nummer (indien gebruik gemaakt wordt van automatische incasso)
 • IP adres

Deze gegevens worden gebruikt om:

 • Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • U te informeren over onze producten en/of diensten
 • Uw betaling af te handelen
 • Producten en/of service te verlenen

Met wie delen we deze gegevens?

iT Beelen zal de gegevens uitsluitend delen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze dienstverlening (b.v. het registreren van een domeinnaam) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw gegevens worden niet doorverkocht aan derden.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Om te voldoen aan de wettelijke eisen (belastingdienst) bewaren wij uw gegevens max. 7 jaar na beëindiging dienstverlening. Correspondentie bewaren wij max. 5 jaar na het beëindigen van de dienstverlening en/of laatste correspondentiemoment.

Welke rechten heeft U over de bewaarde gegevens?

U heeft het recht om deze gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U heeft het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken. Indien U geen toestemming voor het verwerken van de opgegeven gegevens geeft of deze toestemming intrekt, kan het zijn dat iT Beelen U geen dienstverlening meer kan verlenen.

Overige informatie:

 • Klachten kunt U indienen bij de privacytoezichthouder
 • Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming
 • Gegevens die via ons contactformulier verzonden worden, zullen als e-mail ontvangen worden en conform correspondentie bewaard worden